Razminiranje i društveno-gospodarska integracija

CILJ PROJEKTA: Razminiranje zaštićenih šuma i šumskog zemljišta te društveno-gospodarska integracija žrtava mina.

SVRHA PROJEKTA:  Raščišćavanje i oslobađanje dijela područja minski sumnjivih područja. Švicarsko-hrvatskim programom suradnje planira se razminirati 1,2 km2 područja Kotar šume koje se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Razminiranje ovog područja doprinijet će sigurnosti lokalnog stanovništva koje živi u obližnjem naselju grada Siska, kao i sigurnosti zaposlenika Hrvatskih šuma koji svakodnevno rade na ovom području.

Osim toga, kroz projekt će se uspostaviti sveobuhvatna baza žrtava mina. Uslijedit će procjena njihovih potreba i provedba obrazovnih tečajeva i drugih oblika podrške žrtvama mina.

Preuzimanja

ŠTO ĆE SE POSTIĆI PROJEKTOM:

Cilj projekta je razminiranje 1,22 km2 sumnjivog minskog područja unutar područja Kotar šume u Sisačko-moslavačkoj županija te društveno-gospodarska integracija žrtava mina.

TKO JE PRIHVATLJIV ZA FINANCIRANJE:

Tvrtke koje se bave razminiranjem minski sumnjivog područja, tvrtke za izradu baza podataka, obrazovne/edukacijske institucije.

TRAJANJE PROJEKTA: 1. lipnja 2017.–31. prosinca 2023.

FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 3,53 milijuna CHF
Švicarska darovnica: 3 milijuna CHF
Hrvatska kontribucija: 530 tisuće CHF

CILJNE SKUPINE:

Žrtve mina, osobe u neposrednoj blizini sumnjivog minskog područja te osobe koje rade na navedenom području.

Tijela nadležna za projekt/kontakti

Izvršna agencija:

Hrvatski centar za razminiranje

Ante Kovačića 10, 44 000 Sisak

tel.: +385 44 554 151
fax.: +385 44 554 142
e-mail: kontakt@hcr.hr

Posredničko tijelo:

Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske

Mesnička ulica 23, 10 000 Zagreb

tel: +385 1 6303 990
fax: +385 1 6303 996
e-mail: info@mine.vlada.hr

Nacionalna koordinacijska jedinica:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb

tel.: +385 1 6400 600
e-mail: swiss-cro@mrrfeu.hr